OFERTA:

Zakres prowadzonych mediacji:

 • sprawy cywilne
 • sprawy rodzinne
 • sprawy gospodarcze
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy karne
 • sprawy z nieletnimi

Mediacje są prowadzone przez wykwalifikowanych Mediatorów.

Mediacje są prowadzone w specjalnie przygotowanej sali mediacyjnej mieszczącej się
w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Mediacje sądowe:

 • Sąd wydaje postanowienie o skierowaniu stron do mediacji
 • Postanowienie zostaje doręczone Mediatorowi
 • Mediator wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego, o czym informuje strony listownie, bądź telefonicznie
 • Posiedzenie mediacyjne w siedzibie Ośrodka Mediacji

Mediacje umowne:

 • Strona chcąca przeprowadzić mediację kontaktuje się z Ośrodkiem Mediacji (telefonicznie, bądź zgłasza się osobiście do siedziby)
 • Pracownik Ośrodka Mediacji pomaga w procedurze wszczęcia mediacji
 • Posiedzenie mediacyjne w siedzibie Ośrodka Mediacji

Koszty mediacji:

Dokumenty do pobrania:
 • wniosek o wszczęcie mediacji
 • umowa o mediację
 • wniosek o przedłużenie terminu posiedzenia mediacyjnego
 • wniosek o upoważnienie mediatora do zapoznania się z aktami sprawy

Zamknij Drukuj