Wszystkie mediacje  prowadzone są w Ośrodeku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
Katowice, ul.Bankowa 11b, pokój.3.41 (budynek Wydziału Prawa i Admin.U.Śl.)
tel. (32) 359 11 41
tel. 510 042 156

 MEDIATORZY:

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • szkolenie dla mediatorów ( PCM ), 2005r.
 • szkolenie „Court Management Mediation Model” ( PCMG), 2005r.
 • „Specjalistyczne warsztaty mediacyjnych” ( KSM ), 2005r.
 • szkolenie dla mediatorów „ XXVII Szkoła Mediacji” ( KSM ), 2006r.
 • szkolenie „Warsztaty Skutecznej Komunikacji”, 2005r.
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji

SPECJALIZACJE:

 • cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę)
 • rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, o alimenty,
  o podział majątku)
 • prawo autorskie

 

Dr Katarzyna Pokryszka

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia „Mediacje ofiara-sprawca” ( MEDITOR )
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze
 • prawo konkurencji i nieuczciwej konkurencji

 

Dr hab. Andrzej Torbus

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytet Śląskiego
 • Radca Prawny (OIRP Katowice)
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji i sądownictwa polubownego

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze
 • czyny nieuczciwej konkurencji
 • o roboty budowlane
 • prawo własności intelektualnej
 • cywilne

 

Grzegorz Frączek

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”
 • Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych (Ministerstwo Sprawiedliwości; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze), 2011r. – wykładowca
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych
 • szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” ( MEDITOR ), 2006r
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze
 • znaki towarowe
 • o roboty budowlane
 • cywilne (o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych)

 

Dorota Giglok-Hartman

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze i wyższe psychologiczne
 • Radca prawny (OIRP Katowice)
 • wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych
 •  szkolenie dla mediatorów „ XXVII Szkoła Mediacji” ( KSM ), 2006r.

SPECJALIZACJE:

 • rodzinne (rozwody, separacje, o ustalenie kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku)

 

Paweł Bryndal

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • aplikant radcowski (OIRP Warszawa)
 • Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych
 • szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” ( MEDITOR ), 2006r.

SPECJALIZACJE

 • cywilne (o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych)
 • prawo autorskie

 

Katarzyna Szołtysik

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • aplikantKa aplikacji prokuratorskiej (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)
 • wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych
 • szkolenie: „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2008r.
 • szkolenie: „Mediacje karne i z nieletnimi” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2008r.
 • szkolenie dla mediatorów ( PCM ), 2006r.

SPECJALIZACJE

 • rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku)
 • cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę)

 

Agata Krawczyk

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • wykształcenie wyższe socjologiczne (stopień: licencjat)
 • studentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Socjologii
 • „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2010r.

SPECJALIZACJE:

 • rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, o alimenty, o podział majątku)
 • cywilne

 

Maciej Jużków

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Adwokat (ORA Katowice)
 • Wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych
 • szkolenie „Mediacje ofiara-sprawca” ( MEDITOR ), 2006r.

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze (o zapłatę)
 • cywilne (o zapłatę)
 • z zakresu prawa pracy

 

Alicja Skrzyńska

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach w stanie spoczynku
 • szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2011 r.
 • szkolenia dla sędziów z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego

SPECJALIZACJE:

 • rodzinne (rozwodowe, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, sprawy
  o alimenty, o podział majątku)
 • cywilne
 • gospodarcze

 

Sylwia Augustynowicz

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (kierunek: pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna)
 • studentka IV roku na kierunku prawo (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach), 2011 r.
 • Kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego (Centrum Edukacyjne Języka Migowego; Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych, 2011r.)

SPECJALIZACJE:

 • rodzinne (rozwodowe, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, sprawy
  o alimenty, o podział majątku)
 • cywilne

 

Paweł Kartasiński

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • Asystent Sędziego Sądu Rejonowego (Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich )
 • szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2013 r.

SPECJALIZACJE:

 • rodzinne (rozwodowe, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, sprawy o alimenty, o podział majątku)
 • cywilne

 

Michał Galiczak

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • aplikant aplikacji radcowskiej (OIRP Katowice)
 • szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 2013 r.

SPECJALIZACJE:

 • cywilne
 • z zakresu prawa pracy
 • gospodarcze

 


Dane kontaktowe: Ośrodek Mediacji
Fundacji Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b , pokój 3.41
40-007 Katowice
tel. (032) 359-11-41
tel. kom. 510-042-156
e-mail : mediacje@mediatorzy.com.pl
Dyrektor Ośrodka Mediacji: Grzegorz Frączek

Zamknij Drukuj