Wszystkie mediacje  prowadzone są w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
Katowice, ul.Bankowa 11b, pokój.3.41 (budynek Wydziału Prawa i Admin.U.Śl.)
tel. 32 359 11 41
tel. 515 166 005

e-mail:mediacje@us.edu.pl

www.fimediacje.us.edu.pl

 MEDIATORZY:

Dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Arbitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • szkolenie dla mediatorów ( PCM ), 2005r.
 • szkolenie „Court Management Mediation Model” ( PCMG), 2005r.
 • „Specjalistyczne warsztaty mediacyjnych” ( KSM ), 2005r.
 • szkolenie dla mediatorów „ XXVII Szkoła Mediacji” ( KSM ), 2006r.
 • szkolenie „Warsztaty Skutecznej Komunikacji”, 2005r.
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji

SPECJALIZACJE:

 • cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę)
 • rodzinne (rozwody, separacje, ustalenie kontaktów z małoletnim, o alimenty,
  o podział majątku)
 • prawo autorskie

 

Dr Katarzyna Pokryszka

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia „Mediacje ofiara-sprawca” ( MEDITOR )
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze
 • prawo konkurencji i nieuczciwej konkurencji

 

Dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

KWALIFIKACJE:

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytet Śląskiego
 • Radca Prawny (OIRP Katowice)
 • autor publikacji naukowych z zakresu mediacji i sądownictwa polubownego

SPECJALIZACJE:

 • gospodarcze
 • czyny nieuczciwej konkurencji
 • o roboty budowlane
 • prawo własności intelektualnej
 • cywilne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Witaj , dzisiaj jest poniedziałek, 20/11/2017