Wszystkie mediacje  prowadzone są w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
Katowice, ul.Bankowa 11b, pokój.3.41 (budynek Wydziału Prawa i Admin.U.Śl.)
tel. 32 359 11 41
tel. 515 166 005

e-mail:mediacje@us.edu.pl

www.fimediacje.us.edu.pl

 MEDIATORZY:

 

L.p.

 

 Nazwisko

Imię

 

Dane kontaktowe

 

Specjalizacja

 

Ośrodek zgłaszający

 

Adres ośrodka

1. dr Dominika Bek tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo karne

2. Anna Bicz tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne (w tym prawo spadkowe)

-prawo gospodarcze

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

3. dr Agnieszka Bielska-Brodziak tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

4. Monika Biernot tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

 

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne

-prawo gospodarcze

 

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

 

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

5. prof. dr hab. Rafał Blicharz tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo cywilne

-prawo gospodarcze

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

6. r.pr. Dorota Giglok – Hartman tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

7. prof. dr hab. Grzybczyk Katarzyna tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo cywilne (o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę)

-prawo rodzinne,

-prawo autorskie

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

8. Paweł Kartasiński tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

„Facultas Iurdica”

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

9. Ewa Krukowska tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo karne

10. adw. Elwira Kucharska-Stańko tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo rodzinne,

– prawo rzeczowe,

– prawo spadkowe

 

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

11. dr Błażej Mądrzycki tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo pracy

– prawo cywilne

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

12. Jakub Płaziuk tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo własności intelektualnej

– prawo umów (zwłaszcza dotyczące zakupu i dostawy maszyn)

– prawo cywilne (ochrona dóbr osobistych)

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

13. dr Katarzyna Pokryszka tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-cywilne

– gospodarcze,

– prawo konkurencji i nieuczciwej konkurencji

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

14. prof. dr hab. Olga Sitarz tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– prawo karne

15. dr Marek Stańko tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo rodzinne

-prawo cywilne

-prawo gospodarcze

– prawo pracy

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

16. prof. dr hab. Andrzej Torbus tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

– sprawy gospodarcze z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa budowlanego

Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

,, Facultas Iurdica’’

 

Katowice (40-007)
ul. Bankowa 11b

pok. 3.41 (budynek Wydziału Prawa i Adm. UŚ)

17. dr Urszula Torbus tel. 515 166 005

e-mail: mediacje@us.edu.pl

Specjalizacja:

-prawo pracy

 

 


Witaj , dzisiaj jest niedziela, 23/09/2018