Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów organizujemy konferencje, kursy, szkolenia, głównie z zakresu różnych dziedzin prawa. Współpracujemy z kadrą naukową i dydaktyczną Wydziału oraz wieloma specjalistami praktykami, często absolwentami studiów prawniczych, administracyjnych czy też studiów doktoranckich.

Nasze programy szkoleniowe oparte są o najnowsze zmiany i osiągnięcia w danej dziedzinie wiedzy oraz dostosowane do realiów rynkowych panujących w Polsce a także, w przypadku szkoleń zamkniętych, indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 

Termin

Temat

Prowadzący

Informacje dodatkowe

do ustalenia Geologia i górnictwo a samorząd terytorialny prof. dr hab. Aleksander Lipińskiprof. dr hab. Ryszard Mikoszdr hab. Grzegorz Dobrowolski Program szkolenia:

  1. Planowanie przestrzenne a działalność regulowana prawem geologicznym
    i górniczym
  2. Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
  3. Współudział jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach
    regulowanych prawem geologicznym i górniczym
  4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

Prowadzący są pracownikami Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Do ustalenia Odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz najnowsze zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego

dr Agnieszka Bielska -Brodziak/ dr Michał Kania

Do ustalenia

Kodeks spółek handlowych

dr hab. Piotr Pinior

Do ustalenia

Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

dr Renata Cybulska

zamknięte

do ustalenia

Dostęp do informacji niejawnych

dr Renata Cybulska

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Zagadnienia prawne gospodarki nieruchomościami

dr Marek Stańko

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Ochrona danych osobowych

dr hab Mariusz Jagielski

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

dr Anna Wierzbica

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Finanse publiczne

prof. dr hab. Marek Zdebel

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Reklamacje po nowelizacji

dr hab. Monika Jagielska

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Rozpoznawanie metod i technik fałszowania dokumentów

dr hab Leśniak,

szkolenie zamknięte

do ustalenia

Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia

dr Robert Netczuk, Przemysław Piątek

zamknięte

do ustalenia

Mediacje – szkolenie podstawowe

wykładowcy WPiA UŚ i mediatorzy

zamknięte

do ustalenia

Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole.

dr Robert Netczuk

szkolenie zamknięte

20 czerwca 2017

Kodeks Postępowania Administracyjnego- Nowelizacja kpa

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

szkolenie otwarte, zamknięte

 

Do pobrania:

 


Zamknij Drukuj