Organizator

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”

Zgłoszenia

Wypełniony formularz należy przesłać do 5 dni przed planowanym szkoleniem na adres Fundacji, faksem na numer (32) 359 20 61 lub email:fundwpia@us.edu.pl. Po potwierdzeniu zgłoszenia, należy uiścić opłatę za szkolenie, nie później jednak niż 2 dni przed szkoleniem.

Miejsce:  Wydział Prawa i Administracji UŚ Bankowa 11b.

Płatność: opłata (udział w szkoleniu 1 osoby, materiały, poczęstunek, certyfikat) na konto bankowe ING Bank Śląski VII O/Katowice nr 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511.

 

Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji naukowych:

 • II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Wisła 2006
 • Międzynarodowa konferencja „Prawo spółek w Polsce i Niemczech” Katowice 20-21 kwietnia 2007 r.
 • Konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa ochrony środowiska” Kroczyce 25-27 września 2008 r.
 • Międzynarodowa konferencja „Forum Młodych2009” Katowice maj 2009 r.
 • „Zasada proporcjonalności w prawie karnym na płaszczyźnie stanowienia i stosowania prawa” Katowice 28-29.września.2009 r
 • konferencji naukowej „Międzynarodowe prawo humanitarne” 2009
 • konferencji naukowej „Prawo nieruchomości na świecie” 2010
 • międzynarodowej konferencji naukowej „Wykładnia w prawie polskim, niemieckim i europejskim” 2010
 • międzynarodowej konferencji naukowej „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego- Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe” 2010
 • Organizacja konferencji „20-lecie samorządu terytorialnego” 2010
 • Organizacja konferencji naukowej „Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego” 2010
 • Konferencja „Kierunki rozwoju postępowania egzekucyjnego w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego” Katowice 2011
 • Organizacja konferencji „Nielegalny pobór energii” Katowice 2011
 • Finansowe i organizacyjne wsparcie konferencji naukowej „Prawo do wolności i nietykalności osobistej” 2012
 • Konferencja naukowa „Arbitraż a osoby trzecie” Katowice listopad 2012
 • XIV polsko -czesko-słowacka konferencja „Prawne regulacje ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem jego geologicznymi zasobami” Kroczyce 11-13 września 2013 r.
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „Nowy Kodeks Postępowania Cywilnego” Targanice, 26-29 września 2013 r.

 


Witaj , dzisiaj jest niedziela, 22/07/2018