hallCele statutowe finansowane są głownie ze środków uzyskiwanych z działalności gospodarczej a także z dotacji i darowizn otrzymanych od sponsorów i darczyńców.

Działalność Fundacji opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć:

  • kupowaniu i przekazywaniu na własność lub do korzystania przez WPiA UŚ książek, czasopism, wyposażenia sal wykładowych, czytelni
  • wsparciu organizacyjnym i finansowym konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym
  • dofinansowaniu publikacji naukowych i innych inicjatyw wydawniczych – Silesian Journal of Legal Studies
  • finansowaniu nagród dla studentów za wybitne osiągnięcia i promowanie WPiA UŚ:
    • nagroda im. prof. Waleriana Pańki dla najlepszego absolwenta WPiA UŚl. –
  • Nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz działalności na rzecz i dla dobra WPiA UŚ
  • wspieraniu działalności studenckiej - Vis Moot

 

Regulamin dofinansowania projektów w ramach działań statutowych
 

 

Sprawozdania z działalności Fundacji:

 


Witaj , dzisiaj jest niedziela, 22/07/2018