AKTUALNOŚCI:


 

Księgarnia

Udzielamy rabatu na podręczniki akademickie

W sprzedaży

Pinsy (znaczek z logo) WPiA UŚ

Bluza z logo WPiA UŚ  (kolor bordowy lub granatowy) 


Planowane szkolenia:

*Kodeks Postępowania Administracyjnego

 – KPA NOWELIZACJA

 MIEJSCE:                Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice

TERMIN:                  20 czerwca  2017 r. godz. 9.00-14.30

 PROWADZĄCY:     prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, autor licznych opracowań z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, doświadczony wykładowca

CEL: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

 Zgłoszenia: należy przesłać do dnia 1 czerwca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona

program i zgłoszenie http://www.wpia.us.edu.pl/aktualna-oferta

 

PŁATNOŚĆ  350 zł netto (430,50 brutto)

 

*Prawo konsumenckie. Gwarancja i rękojmia po nowemu

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

*Umowy w obrocie gospodarczym

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

 

*Sprawdzanie autentyczności podpisów, pieczęci i innych elementów dokumentów

TERMIN                 wrzesień 2017

ADRESACI               pracownicy banków, urzędów, wszyscy zainteresowani

PROWADZĄCY:      dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, biegły sądowy

PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów.

Sposoby podrabiania podpisów.

Cechy wskazujące na podrobienie podpisu.

Sposoby podrabiania odcisku pieczątki, pieczęci, datownika.

Cechy wskazujące na podrobienie odcisku pieczątki, pieczęci, datownika.

Sposoby podrabiania dokumentów.

Cechy wskazujące na podrobienie dokumentu.

Algorytm czynności przy sprawdzaniu autentyczności dokumentu.

*Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty prowadzenie przesłuchania.

Wykorzystanie badań poligraficznych w postępowaniu karnym i cywilnym.

TERMIN                 wrzesień 2017

PROWADZĄCY:    dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, biegły sądowy

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Prowadzenie przesłuchania

I Psychologiczne aspekty prowadzenia przesłuchania.

– Czynniki wpływające na efektywność rozpytania (przesłuchania).

– Spostrzeganie, przechowywanie informacji i przypominanie.

– Kryteria oceny wiarygodności związane z treścią wypowiedzi.

– Ocena wiarygodności w kontekście sygnałów niewerbalnych.

– Przesłuchanie szczególnej kategorii osób (np. osoby starsze, dzieci, osoby z zaburzeniami

psychicznymi).

II Kryminalistyczne aspekty prowadzenia przesłuchania.

– Metody i techniki prowadzenia przesłuchania (rozpytania).

III Logiczne aspekty prowadzenia przesłuchania.

– Rodzaje stosowanych pytań.

– Zasady formułowania pytań.

– Typowe błędy przy formułowaniu pytań.

  1. Wykorzystanie badań poligraficznych w postępowaniu karnym i cywilnym.

– Metodyki prowadzenia badań poligraficznych.

– Praktyczne aspekty wykorzystania badań poligraficznych.

– Ocena ekspertyzy z badań poligraficznych.

„Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”

CZAS TRWANIA:
54 godz. szkoleniowych / 6 dni

TERMIN:
wrzesień 2017/październik2017

więcej: www.fimediacje.pl


Planowane konferencje

Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia 25-26 maja 2017Zamknij Drukuj