AKTUALNOŚCI:


 

Księgarnia

Udzielamy rabatu na podręczniki akademickie

W sprzedaży

Pinsy (znaczek z logo) WPiA UŚ

Bluza z logo WPiA UŚ  (kolor bordowy lub granatowy) 


Planowane szkolenia:

*Kodeks Postępowania Administracyjnego

 – KPA NOWELIZACJA

 MIEJSCE:                Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice

TERMIN:                do ustalenia

 PROWADZĄCY:     prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, autor licznych opracowań z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, doświadczony wykładowca

CEL: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

PŁATNOŚĆ  350 zł netto (430,50 brutto)

 

*Prawo konsumenckie. Gwarancja i rękojmia po nowemu

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

*Umowy w obrocie gospodarczym

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

 

*Sprawdzanie autentyczności podpisów, pieczęci i innych elementów dokumentów

TERMIN                 do ustalenia

ADRESACI               pracownicy banków, urzędów, wszyscy zainteresowani

PROWADZĄCY:      dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wieloletni biegły sądowy

PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów.

Sposoby podrabiania podpisów.

Cechy wskazujące na podrobienie podpisu.

Sposoby podrabiania odcisku pieczątki, pieczęci, datownika.

Cechy wskazujące na podrobienie odcisku pieczątki, pieczęci, datownika.

Sposoby podrabiania dokumentów.

Cechy wskazujące na podrobienie dokumentu.

Algorytm czynności przy sprawdzaniu autentyczności dokumentu.

*Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty prowadzenia przesłuchania świadków, podejrzanych, biegłych

TERMIN             do ustalenia

PROWADZĄCY:    dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wieloletni biegły sadowy

PROGRAM SZKOLENIA

Obszary przesłuchania (psychologiczny, prawny, kryminalistyczny)

Czynniki wpływające na efektywność przesłuchania

Aspekty prawne przesłuchania – „reguły gry” przesłuchiwania

Rola świadków w procesie dokonywania ustaleń faktycznych

Czynniki wpływające na relacje osób szczerych (w kontekście mechanizmów: zapamiętywania, przechowywania informacji, przypominania)

Kryteria oceny wiarygodności relacji na podstawie treści wypowiedzi (w ujęciu praktycznym)

Kryteria oceny wiarygodności relacji na podstawie reakcji niewerbalnych (w ujęciu praktycznym)

Metody przesłuchiwania (podejrzanych i świadków)

Niebezpieczeństwo uzyskiwania fałszywego przyznania się

Przesłuchanie szczególnych kategorii osób (dzieci, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi)

Zasady przesłuchiwania biegłych

Elementy psychofizjologii sądowej (badanie poligraficzne)

 

„Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”

CZAS TRWANIA:
54 godz. szkoleniowych / 6 dni

TERMIN:
wrzesień 2018  wiecej: fimediacje.us.edu.pl


Planowane konferencje

 Witaj , dzisiaj jest niedziela, 22/07/2018