AKTUALNOŚCI:


 

Księgarnia

Udzielamy rabatu na podręczniki akademickie

W sprzedaży

Pinsy (znaczek z logo) WPiA UŚ

Bluza z logo WPiA UŚ  (kolor bordowy lub granatowy) 


Planowane szkolenia:

*Kodeks Postępowania Administracyjnego

 – KPA NOWELIZACJA

 MIEJSCE:                Wydział Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice

TERMIN:                do ustalenia

 PROWADZĄCY:     prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, autor licznych opracowań z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, doświadczony wykładowca

 

*Prawo konsumenckie. Gwarancja i rękojmia po nowemu

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

*Umowy w obrocie gospodarczym

TERMIN do ustalenia

PROWADZĄCY:      dr hab. prof UŚ Monika Jagielska

 

*Sprawdzanie autentyczności podpisów, pieczęci i innych elementów dokumentów

TERMIN                 do ustalenia

ADRESACI               pracownicy banków, urzędów, wszyscy zainteresowani

PROWADZĄCY:      dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wieloletni biegły sądowy

 

*Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty prowadzenia przesłuchania świadków, podejrzanych, biegłych

TERMIN             do ustalenia

PROWADZĄCY:    dr hab. Marek Leśniak, pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wieloletni biegły sadowy

Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa

TERMIN             do ustalenia

PROWADZĄCY:    pracownicy WPiA, prokurator, sędzia

 

Mediacje w sprawach gospodarczych”

Czas trwania:
1 dzień

Termin:
24 listopada  2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej:

 https://www.slaskiecam.us.edu.pl/szkolenie-mediacje-w-sprawach-gospodarczych-listopad-2018/


Planowane konferencje:

Ochrona praw konsumentów 28 lutego-1 marca 2019Witaj , dzisiaj jest poniedziałek, 10/12/2018