Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

  „Facultas Iuridica”

 outsideul. Bankowa 11b, pokój 21, 40-007 Katowice
tel.+48 32 359 18 99,+48 510 042 154, fax:+48 32 359 20 61
NIP:PL 954-19-31-619
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. Katowice
NR RACHUNKU: 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511
e-mail: fundwpia@us.edu.pl

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” została założona dla wspierania Wydziału i krzewienia wiedzy o prawie w polskim społeczeństwie.

Założycielami a zarazem fundatorami Fundacji są pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz przyjaciele Wydziału.

Władze fundacji:

Fundacją kieruje wybierany przez Radę Fundacji Zarząd.

Skład Zarządu:

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk Prezes Zarządu
Dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska Wiceprezes Zarządu
Dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior Wiceprezes Zarządu
Dr hab. prof UŚ Rafał Blicharz Wiceprezes Zarządu

 

Nad działalnością Fundacji nadzór sprawuje Komisja Rewizyjna oraz Rada Fundacji, w skład której wchodzą członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 


Witaj , dzisiaj jest piątek, 13/12/2019